Pressemeddelelser 2015

Aftenskolekurser ”IT til ældre"

4. december 2015: KANUKOKA har til kommunernes kultur- og undervisningsforvaltninger udsendt en kursusbeskrivelse "IT til ældre", som indeholder bud på kursusforløb på anvendelse af computer og IT.

Plyndring eller solidaritet?
17. novembari 2015: Replik til borgmester Asii Chemnitz Narups kronik i Sermitsiaq nr. 46/2015.

Kommuneqarfik Sermersooqs udmeldelse er ikke fagligt begrundet

13. novemer 2015: (Formandsudtalelse) Jeg ærgrer mig over Kommuneqarfik Sermersooqs fastholdelse af sin beslutning om ved årsskiftet at træde ud af det kommunale samarbejdsforum, og jeg har til det sidste næret håb om, at kom­­munalbestyrelsen vil ombestemme sig.

Sermersooq – bliv i fællesskabet Grønland

9. oktober 2015: (Åbent brev) Konsekvenserne af Kommuneqarfik Sermersooqs forestående udmeldelse af den kommunale fæl­les­organisation er meget alvorligere for kommunens befolkning end man umiddelbart skønner fra den administrative side.

Lad os løfte i samarbejde

9. september 2015: Lærerformand Sivso Dorphs fokus på etnisk herkomst bortleder opmærksomheden fra de centra­le problemer i folkeskolen.

Borgeren i centrum på nye kommunale hjemmesider

7. september 2015: Borgerportalen SULLISSIVIK.GL lancerer sammen med Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq kommunernes nye hjemmesider.

Oversættere og tolke samles til et kursusseminar

24. august 2015: Omkring 50 oversættere og tolke fra Selvstyret, kommunerne, staten og fra en række instituti­oner er ved at samles til et kursustræf med un­der­vis­­­ning, seminar, gensidig inspiration og dan­nelse af netværk til vidensudveksling i programmet.

Bloktilskudsaftale for 2016

9. juli 2015: 1.319.849.000 kroner. Så stort beløb modtager kommunerne i bloktilskud fra Selvstyret i 2016.

Kommunerne som borgernes indgangsport til det offentlige

4. juni 2015: På Naalakkersuisuts konference om udvikling af den offentlige sektor slår KANUKOKA's formand Palle Jerimiassen til lyd for, at overførsel af opgaveområder til kommunerne sker i et meget hurtigere tempo.

Kursusseminar for tolke og oversættere 

26. maj 2015: Nu kan der tilmeldes til et kursusseminar for tolke og oversættere, som er planlagt til den sidste uge i august.

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede

27. maj 2015: I dagene 2.-3. juni 2015 samles kommunernes i alt 15 delegerede i KANUKOKA til et seminar på Hotel Hans Egede i Nuuk.

Nødvendigt med en førtidspensionsreform

15. maj 2015: Det har været fremført at KANUKOKA og kommunerne ikke er enige i førtidspensionsreformen – dette er ikke korrekt!

Ældre skal have mulighed for at lære IT

7. maj 2015: De ældre medborgere skal også lære at bruge computere. I hvert skal de have tilbud om at tage kursus, så de får grundlæggende, praktiske færdigheder i benyttelsen af den nye informationsteknologi.

Bestyrelsen konstituerede sig

14. april 2015: Efter det ekstraordinære delegeretmøde, hvor der blev valgt en ny formand, har KANUKOKA's bestyrelse nu konstitueret sig med 1. og 2. næstformand.

”Ikke vores opgave” – et alt for ofte anvendt udtryk
31. marts 2015: Det er på tide med politisk fokus på boligområdet. Socialforvaltningerne bruger masser af ressour­­cer på at finde brugbare løsninger på familier med børn, der er blevet og bliver udsat af boligen, på hjemløse m.fl.

Omsorgssvigt af børn og unge kan ikke accepteres
20. marts 2015: (Udtalelse) Det er sørgeligt, at de mange ansatte i kommunerne kriminaliseres med henvisning til påståede overtrædelser af kriminallovens bestemmelser på grundlag af en tilsynssag på børne- og ungeområdet.

Ny formand for KANUKOKA

19. marts 2015: Det ekstraordinære delegeretmøde i KANUKOKA blev i dag gennemført pr. telefon.

Skolebestyrelsen som igangsætter for forældresamarbejdet
24. februar 2015: KANUKOKA er i gang med at udvikle kurser for skolebestyrelser. Reaktioner viser, at skolebestyrelsen er et velegnet forum for at engagere forældrene til dialog og samarbejde med skolen.

Ekstraordinært delegeretmøde afholdes den 19. marts

20. februar 2015: Valg af formand og bestyrelsessuppleanter samt orientering om plan for det videre arbejde med KANUKOKA's fremtidige struktur er på dagsordenen for delegeretmødet, som vil blive holdt pr. telefon.

Det fællesoffentlige samarbejde fortsættes
12. februar 2015:
Den Politiske Koordineringsgruppe, som består af samtlige medlemmer af Naalakkersuisut og de 4 borgmestre samt formanden for KANUKOKA har den 11. februar genoptaget møderækkerne om de fællesoffentlige udfordringer i samfundet.

Målet med kommunestrukturen

30. december 2014: (Nytårsudtalelse 2015) Samfundsstrukturen vil komme under behandling i det nye år, hvorfor kommunestrukturen ligeså vil blive et emne til drøftelse og vurdering.

re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p