Omsorgssvigt af børn og unge kan ikke accepteres

20. marts 2015: (Udtalelse) Det er sørgeligt, at de mange ansatte i kommunerne kriminaliseres med henvisning til påståede overtrædelser af kriminallovens bestemmelser på grundlag af en tilsynssag på børne- og ungeområdet.

 

Med henvisning til Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalgsformand Tillie Martinussens udtalelse til pressen om, at udvalget er dybt chokeret over to kommuners svigt af sårbare børn og un­ge, har KANUKOKA og kommunerne anmodet Departementet for familie- og sociale anliggender om en kopi af de tilsynsrapporter, der har givet anledning til denne udmelding.

Inatsisartuts udvalg henviser nemlig til Selvstyrets gennemførte sociale tilsyn i Qaasuitsup Kommunia og Qeq­qata Kommunia. Her er der blevet oplyst, at der i konkrete tilfælde er sket lov­brud, så politiet er blevet kontaktet med henblik på en vurdering af, hvorvidt der kan være sket overtræ­delse af kriminalloven. Udvalget har også henstillet, at tilsyn ligeledes gennemføres i Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq.

I henhold til svar fra Departementet for familie- og sociale anliggender er der foretaget ordinært tilsyn i 3 byer i Qaasuitsup Kommunia samt ekstraordinært tilsyn på børn- og ungeområdet i 1 by i Qeqqata Kommunia, men uden angivelse af, hvornår tilsynene er sket. De omhandlede kommuner har oplyst, at tilsyn i Qaasuitsup Kommunia er sket i begyndelsen af november 2014 og hvor de har modtaget tilsynsrapport fra departementet 12. marts 2015 – altså få dage før samrådet i Inatsisartuts Familie og Sundhedsudvalg. I Qeqqata Kommunia er der gennemført ét ekstraordinært tilsyn i sommeren 2014.

Det skal understreges, at tilsynsmyndigheden ikke har til opgave at anmelde kommuner, kommunale ansatte eller enkelte borgere til politiet. Tilsynsmyndigheden kan alene anmelde kommunerne til Kommunernes Tilsynsråd. Departementet har ligeledes oplyst, at Departementet har haft drøftelser med politiet vedrørende kommunale anmeldelser af overgreb uden dog at meddele, hvornår og i hvilken anledning dette er sket. Samtidig har Departementet meddelt at det alene er kommunerne som arbejdsgivere der kan anmelde ansatte til politiet, hvilket ingen af kommunerne har eller har haft grund til.

Det er interessant for os at vide, om Selvstyrets departement for sociale anliggender har handlet efter bestemmelserne om tilsyn og tilsynsrapporter i henhold til landstingsforordningen af 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation. Ifølge bestemmelserne skal der, såfremt der har været tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport, som skal sendes til kommunen og Kommunernes Tilsynsråd. Dette skal så vidt muligt ske indenfor 2 måneder. Kommunen skal på opfordring fra departementet 6 måneder efter at kommunen har modtaget tilsynsrapporten, fremsende en skriftlig redegørelse for, hvad kommunen har gjort for at rette fejlfortolkninger af lovgivningen og sagsbehandlingsfejl, som er påtalt i rapporten jf. bekendtgørelsen om tilsyn med det sociale område.

Den fastsatte fremgangsmåde er på det oplyste ikke fulgt, hvor Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg er præsenteret for rapporter, der end ikke var modtaget af kommunerne. I de tilfælde, hvor rapporterne har været modtaget af kommunerne ser det ikke ud til at Departementet for Familier og Sociale anliggender har indhentet oplysninger om kommunernes tiltag i forhold til rapporternes faglige og saglige indhold.

Det skal på det kraftigste understreges, at omsorgssvigt eller misbrug af børn og unge på ingen måde kan accepteres. Derfor er der tiltag i gang i kommunerne med at styrke netværksmøder, styrke tværfaglige udvalgsmøder og opkvalificering af medarbejderne. At der er blevet flere sager med omsorgssvigtede børn er ikke et udtryk for en forøgelse af antallet af omsorgssvigt, men derimod et tegn på, at personalet har fået bedre muligheder, indsigt og større opmærksomhed på området. I de senere år er samarbejdet mellem alle enheder i kommunerne mellem administrationen og familiecentrene, på tværs af byerne og bygderne styrket, så der kan være øget fokus på familier­ne.

Med disse tiltag er kommunerne blevet dygtigere til at gøre problemer tydeligere. Og det er derfor uacceptabelt, at konkrete tilfælde bruges til generalisering og mistænkeliggørelse af alle kommuner. Kommunerne skal derfor tage afstand fra udtalelserne om et allerede udsat personales mulige overtrædelse af kriminalloven. Dette er på ingen måde fremmende for det igangværende arbejde.

Vi er overbevist om, at forholdene er mere nuancerede end det, der er blevet lagt frem under samrådet mellem Naalakkersuisoq for familie og Inatsi­sar­­tuts Familie- og sundhedsudvalg. Dermed ikke sagt, at alle forhold altid er optimale og ikke kan gøres bedre – det kan og skal de i et åbent samarbejde og respektfuld dialog mellem alle relevante myndigheder. Det skal bemærkes, at departementet har en vejledningspligt i den sociale lovgivning og kommunerne har længe ønsket, at departementet under deres tilsynsbesøg især i børn- og ungesager vejleder og hjælper kommunerne med, hvordan lovgivning bedst anvendes i praksis og hvordan man bedst retter op på fejlene og ikke alene fokuserer på fejl og mangler.

Med venlig hilsen, på vegne af borgmestrene
Martha Abelsen

KANUKOKA
re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p