Genopret lokaldemokratiet

Nytårsudtalelse 2016: - Som formand for KANUKOKA vil jeg gerne i det nye år være med til at diskutere, om ordningen med lokaludvalg bør gøres obligatorisk som et led i systemet af folkevalgte forsamlinger, meddeler Palle Jerimiassen.

 

Her ved indgangen til 2016 vil jeg gerne sætte fokus på det nære demokrati, lokaldemokratiet.


Hvordan går det med det i vort store, vidtstrakte land? Ikke særlig godt, mener mange. I hvert fald i forhold til, hvad vi kendte til indtil 2008 – hvor der var 18 kommuner, og hvor borgerne dagligt kunne få en snak med deres lokale kommunalbestyrelsesmedlem.

Uden at anfægte det fornuftige i en kommunesammenlægning, vil jeg som kommunalpolitiker og formand for KANUKOKA udtrykke min fulde forståelse for dem, der mener at der er meget tilbage at ønske i lokaldemokratiet i dag.Det er interessant at læse de udtalelser, både fra politisk og administrativ side, der i forskellige sammenhænge har været fremlagt i årene op mod kommunesammenlægningen for syv år siden omkring spørgsmålet om fordele og ulemper. Man kunne allerede dengang ane en bekymring for, at en fusion af politiske og administrative funktioner ville kunne gå ud over det nære demokrati. Man var klar over risikoen for, at der kunne opstå et tomrum på området.

I en række debatkommentarer i perioden 2001-2005 fremhævede den daværende KANUKOKA-formand således de muligheder, den nye informationsteknologi åbnede for ”udviklingen af nærdemokratiet og borgerbetjeningen” i samkørte enheder over lange strækninger. – ”Men den nære kontakt er stadig vigtig”, påpegede formanden intuitivt.

I det vejledningsmateriale, som KANUKOKA udsendte til kommunerne i tiden op mod kommunesammenlægningen i 2009, blev bl.a. emnet og meningen med ”lokalråd” beskrevet. I en ny kommunestruktur, hvor der blev langt mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgere, kunne det være en god idé med et sådant råd eller udvalg, der, i stil med de eksisterende bygdebestyrelser, blev ”etableret og udviklet som et mere fintmasket lokaldemokratisk net under kommunalbestyrelserne”.Nu er lokaldemokrati godt nok ikke bare et spørgsmål om at vælge personer ind i offentlige råd og bestyrelser. Det er også at engagere sig i frivillige interesseorganisationer, fagforeninger, sportsklubber og politiske partier m.v. og ad den vej søge at præge det gode lokale samfundsliv. Et sådant græsrodsarbejde er sundt for demokratiet i det hele taget.

Det er dog en kendsgerning, at mange af borgerne forbinder lokaldemokrati med det at have direkte adgang til en folkevalgt repræsentant. Det er også det, som efterhånden er blevet tydeligere som en mangel i den offentlige struktur, vi har i dag.

Så det gælder om at styrke den nye kommunestruktur ved at indarbejde lokaludvalgsordningen i systemet. Ifølge den gældende lov om den kommunale styrelse kan kommunerne selv vælge, om de vil bruge den mulighed. Men som formand for KANUKOKA vil jeg gerne i det nye år være med til at diskutere, om ordningen bør gøres obligatorisk som et led i systemet af folkevalgte forsamlinger.

Det gælder i hvert fald om at udfylde det tomrum, der er opstået efter kommunesammenlægningen.

Idéen med at lægge et antal kommuner i en region sammen for at drage fordelene af samdrift i administrationen og sikre kvalitet i borgerbetjeningen, er i grunden god nok. Ingen tvivl om det. Når det dog viser sig, at øvelsen har en utilsigtet effekt på det lokaldemokratiske område, skal vi kunne tage det op som en spændende udfordring og vurdere, hvordan vi kan rette det op uden at miste fordelene – også når det gælder kommunernes størrelse og opdeling.Vi har i det offentlige IT-samarbejde taget mange skridt frem i visionerne omkring udnyttelse af mulighederne i den nye informationsteknologi i borgerbetjeningen.

Det viser borgerportalen sullissivik.gl. I løbet af kort tid er brugen af portalen, dens materiale og selvbetjeningsløsninger steget drastisk. Det er en udvikling, som vi kan glæde os over, og som alle skal have glæde af.

Det er også derfor, at KANUKOKA i 2015 har støttet ældreforeningen Utoqqaat Nipaat i dens bestræbelser for, at den voksende befolkningsgruppe af ældre bliver tilgodeset i fritidsundervisningen på IT-området.Inden jeg slutter denne nytårsudtalelse vil jeg gerne beklage – som jeg har gjort en del gange tidligere – at den ene af medlemskommunerne melder sig ud af KANUKOKA her ved årsskiftet.

Uden Kommuneqarfik Sermersooq vil det selvfølgelig ikke være som før, og vi vil savne deltagelse fra kommunen i det kommunale samarbejdsforum, som KANUKOKA jo er.

Det er sørgeligt, at politisk uenighed skal føre til, at vi skilles på den måde. Men de andre kommuner er indstillet på at videreføre det nødvendige fælleskommunale arbejde, der måske ikke gør sig så synligt i det daglige, men har en stor betydning for at holde Grønland sammen.

I januar 2016 holdes der således et ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA for at vedtage en ny struktur i samarbejdsforummet – en ny struktur, som har været på vej i flere år uafhængigt af udmeldelsen. Og Kommuneqarfik Sermersooq vil selvfølgelig være velkommen til at komme tilbage til dette samarbejde.

Jeg vil afslutte med en stor tak til politikere og medarbejdere i kommunerne og i KANUKOKA, som i det forløbne år har gjort, hvad de kan for vort fælles bedste.

Desuden tak til Naalakkersuisut, som vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med. Jeg ønsker alle mine medborgere et godt og lykkebringende nyt år.


Med venlig hilsen
 
Palle Jerimiassen
Formand for KANUKOKA
re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p