Nytår 2017


Godt nytår.

Nytårsaften tog vi afsked med året 2016. Et begivenhedsrigt år for os alle sammen er forbi. Lad os byde det nye år 2017 velkommen, ikke mindst i håbet om at det vil blive et frugtbart år til gavn for alle.

Jeg håber også at borgerne rundt ude i kommunerne på kysten er trådt sikkert ind i det nye år, for ikke at glemme vore søfarende og sømænd, der med hjemve har måttet tilbringe højtiderne til søs i grønlandske og fremmede farvande, langt væk fra deres kære.

Vore landsmænd i Danmark og i udlandet er også med i vore tanker, et inderligt godt nytår til jer også.

Jeg vil også gerne rette en tak til KANUKOKA’s forretningsforbindelser ude på kysten for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi ser frem til et fortsat og et udvidet samarbejde i det nye år med Maniitsoq som base.

Tiden er inde til at komme videre

Lige før jul besluttede bestyrelsen for KANUKOKA at den allervigtigste målsætning i det nye år skal være at sikre, at strukturreformen bliver udmøntet snarest.

Det er min oprigtige mening, at efterårets rokade i Naalakkersuisut har fået os til at nære konstruktive forhåbninger til samarbejdet i denne sag. Udnævnelsen af en egen Naalakkersuisoq for kommunerne har givet samtlige kommuner et nyt håb og en ny optimisme.

Til vores store glæde blev der her i efteråret taget et skridt da der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra begge sider, med den opgave at se på mulighederne for at flytte arbejdspladser ud til kysten.

Som følge deraf skal arbejdsgruppen, i et samarbejde mellem Selvstyret og de kommuner, som måtte ønske at indgå heri, komme med anbefalinger i forhold til en eventuel udflytning af arbejdspladser under Selvstyret i hovedstaden.

I den forbindelse lægger vi i KANUKOKA megen vægt på, at også de mindre byer på kysten også bliver tilgodeset, for også de har brug for at blive udviklet på lige fod med andre.

I denne sammenhæng bør man også huske at inddrage den kommende kommune i Nordgrønland Syd, når Qaasuitsup Kommunia bliver delt i to, for også den vil få brug for et markant løft til den tid.

Den nye udligningsordning

For at skabe de bedst mulige rammer for kommunernes selvstændige virke, vil vi i det nye år fortsat være med til at lægge rammerne sådan til rette, at arbejdet med den nye udligningsordning, der kommer til at træde i kraft til næste år i 2018, kan færdiggøres i løbet af dette år, forhåbentlig til alles tilfredshed.  

Forhandlingerne mellem Naalakkersuisut og kommunerne i denne sag bliver skudt i gang i nær fremtid. I den forbindelse er det på tide, at folk, og ikke mindst visse folkevalgte, forstår at det er en tanketorsk når nogen påstår at kommuner, der nyder støtte via udligningsordningen, stjæler fra den ydende kommune, for næsten alle ved jo godt at man i udlandet i høj grad bruger skatteudligningsordninger som redskab til at sikre borgerne lige velfærdsydelser og solidariske levevilkår.

Lad os få et mere ligeværdigt samarbejde

I det reorganiserede KANUKOKA har vi også brug for at komme en række problemer og problemstillinger til livs, noget vi gennem de seneste år ofte støder på i den løbende hørings- og forhandlingsproces mellem Selvstyret og kommunerne.

Vi tænker i den forbindelse ikke mindst på behovet for at føre mere ligeværdige forhandlinger om bloktilskuddet; at sætte fortolkning af indgåede aftaler og overenskomster på det offentlige arbejdsmarked på dagsordenen; at skabe klarhed i forhold til afgrænsning af kommunernes kompetence i forhold til Selvstyret; samt fortolkning af love og bekendtgørelser.

Naalakkersuisut bør også forstå, at det er helt afgørende at man ikke skærer ned på det kommunale bloktilskud, men at man hele tiden skal fastholde princippet om at det skal følge udviklingen i uddelegeringen af kommende ansvarsområder således at udmøntningen af alle disse opgaver henimod øget kommunalt ansvar ender med et resultat, som alle kan leve med. 

For det hører slet ingen steder hjemme, for nu at bruge et tiltag inden for folkeskoleområdet som eksempel, at fremture med et budskab om at kommuner, hvis forvaltning af skolevæsenet vurderes som utilfredsstillende, skal straffes økonomisk ved at skære ned på bloktilskuddet. Enhver kan forstå, at hvis et af det grønlandske folks højest prioriterede anliggender, den grønlandske folkeskole, bliver ramt så vil det smitte og spredes hurtigt til andre områder, og det er netop, hvad vi alle sammen skal være med til at forebygge.

Lad os få kommunal solidaritet tilbage

Den 24. juli 1972 var en mærkedag i de grønlandske kommuners historie. Den dag for 45 år siden stiftedes Sammenslutningen af Grønlandske Kommuner, KANUKOKA. Som aldrig før er ånden, der dengang inspirerede de højtærede grundlæggere – nemlig at alle landets kommuner bør indgå i et solidarisk samarbejde ud fra fælles interesser - så aktuel som i dag.

For hvis det skal lykkes os at få kommunernes afgørende indflydelse tilbage, er det bydende nødvendigt påny at bakke op om landsforeningen KANUKOKA. Mit store ønske som formand er i den forbindelse, at Kommuneqarfik Sermersooq hurtigst muligt genoptager sin plads i samarbejdet, til fælles bedste. Jeg håber at vi kommer til at høre godt nyt til landsforeningens 45 års jubilæum her til sommer.

Administrationen flyttet til Maniitsoq

Dagslyset begynder igen at vare længere, og måtte vores virke i landsforeningen gå i samme retning.

KANUKOKA’s administration i Nuuk gennem 38 år blev lukket i midten af december måned. Og dagen i dag, den 1. januar, er en speciel dag i de grønlandske kommuners historie, for det er i dag at den nye administration i Maniitsoq bliver taget i brug officielt.

Jeg vil derfor gerne rette den initiativrige og venlige befolkning i Maniitsoq, der også har budt KANUKOKA velkommen, en hjertelig tak og udtrykke mit håb om at man på samme måde vil byde vore kommende, såvel tilflyttende som hjemmehørende, medarbejdere i administrationen velkommen.

Til slut vil jeg gerne inderligt takke Naalakkersuisut, og dets embedsværk, og ikke mindst det samlede kommunale embedsværk for en rigtig god indsats og for et godt samarbejde i det forløbne år, og måtte det nye år, vi træder ind i, være velsignet med nyttige gerninger til gavn for vort lille samfund, og måtte det ikke mindst bringe et godt helbred og lykke med sig.

Godt nytår til alle jer.

Gud velsigne vort land!

Qaqortoq, den 1. januar 2017

Simon Simonsen, formand

re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p